Cấu Hình SMTP Gmail Miễn Phí

  • Hướng dẫn cấu hình SMTP Gmail

Hướng dẫn cấu hình SMTP Gmail

Khởi tạo mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bạn bắt đầu truy cập website: https://myaccount.google.com/ sau đó đăng nhập tài khoản gmail. Tìm kiếm và chọn thư mục Bảo mật. Nếu trạng thái ở xác minh 2 bước đang tắt thì bạn bật lên như hình sau:

Cấu hình SMTP Gmail

Sau đó, bạn lấy Mật khẩu ứng dụng 

Cấu hình SMTP Gmail 1

Bạn tìm kiếm ô Chọn ứng dụng

Cấu hình SMTP Gmail 2

Tiếp theo, bạn chọn vào tuỳ chọn “Khác (Tên tuỳ chỉnh)”

Cấu hình SMTP Gmail 3

Ở đây, bạn đặt tên bất kỳ chẳng hạn như hình dưới đây:

Cấu hình SMTP Gmail 4

Sau đó, bạn nhấn nút “Tạo”. Trên màn hình máy tính sẽ hiện mật khẩu, bạn chỉ cần lưu lại mật khẩu này để dùng cấu hình SMTP Gmail.

Cấu hình SMTP Gmail 5

Bước 3: Cài đặt Plugins WP Mail SMTP

Ở bước này bạn cần thực hiện cài đặt và kích hoạt plugin WP Mail SMTP. Tiếp theo, để mở trang cài đặt plugin, bạn hãy đi đến mục Cài đặt rồi chọn WP Mail SMTP

Trong mục Mailer chọn Other SMTP.

Cấu hình SMTP Gmail 6

Bước 4: Điền những thông số SMTP Gmail

Bạn thực hiện điền những thông số cần thiết SMTP như sau:

  • SMTP Host: bạn điền smtp.gmail.com

  • Encryption: TLS – 587

  • Authentication: SMTP authentication cần được kích hoạt nên mục này bạn chọn On

  • SMTP username: nhập địa chỉ gmail của bạn

  • SMTP Password: nhập mật khẩu ứng dụng gmail của bạn đã được khởi tạo ở Bước 2

Cấu hình SMTP Gmail 7

Sau khi hoàn tất bước cấu hình SMTP Gmail, bạn lưu lại đặt bằng cách chọn Save setting. Cuối cùng bạn cần kiểm tra kết quả việc gửi mail.

Cấu hình SMTP Gmail 8

Trong đó nội dung email test sẽ hiển thị như sau:

Cấu hình SMTP Gmail 9

 

Nguồn và hình ảnh : BKNS

0935 748 672