Hợp Đồng Chăm Sóc Website

Vinatech xin chia sẻ hợp đồng chăm sóc website:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

* * *

HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC WEBSITE

  • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005.QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
  • Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lí, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
  • Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng của công ty Cổ Phần GP CN Vinatech

 

Hôm nay, tại Tp. Hồ Chí Minh , ngày….. tháng…..năm……

Chúng tôi gồm:

 

Bên A:
 Người đại diện: 
 Chức vụ: 
 Địa Chỉ: 
 Điện thoại: Fax 
 Website Đăng Ký: 
Bên B: CÔNG TY
 Người đại diện: 
 Chức vụ: 
 Trụ sở chính: 
 VPGD: 
 Điện thoại – Email: 
 Website: 
 Mã số thuế: 

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

Tải về Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0935 748 672