Hướng Dẫn Đăng Bài Viết Tin Tức WordPress – Cơ Bản – Nâng Cao

 

Bước 1: Bấm vào Viết Bài Mới

Bước 2: Gõ Thêm Tiêu Đề Bài Viết

Bước 3: Gõ Nội Dung Chi Tiết

Bước 4: Đặt ảnh đại diện cho bài viết

Bước 5: Tick chọn danh mục bài viết sẽ nằm trong

Bước 6: Bấm Đăng Bài Và Hoàn Thành

 

0935 748 672