Tối ưu ảnh

Bước 1: Chuyển đổi ảnh từ PNG sang JPG ( Nếu có)

Dùng công cụ: https://png2jpg.com/vi/

Bước 2: Tối ưu kích thước ảnh:

Edit ảnh --> Resize

Bước 3: Nén ảnh

Dùng công cụ: https://imagecompressor.com/vi/

 

Bước 4: Lấy tọa độ hình ảnh (đối với những dự án có Google Map)

Bước 5: Gắn Geo-tag ảnh (đối với những dự án có Google Maps)

Bước 6: Tối ưu thuộc thuộc tính ảnh

Bước 7: Up những ảnh lên drive chung – Để team có thể sử dụng ảnh chung với nhau – Giúp tối ưu thời gian đăng bài viết

Drive hình ảnh phải có từ SEO – Đó mới là drive hình ảnh chính thức.

Chú ý lưu lại mã Geo-tag trong file drive ảnh đó, để các bạn có bổ sung tối ưu thì lấy đúng địa chỉ geo-tag mà bạn trước đó đã làm.

Cuối cùng chú ý: Cố gắng mỗi bài viết đều có ảnh mà các bài viết khác không có

Chỗ nhập mã geo-tag
0935 748 672