Những thông tin cần có khi quản lý 1 website

Một website yêu cầu bao gồm những thông tin chính sau đây:

  1. Thông tin quản trị tên miền, là thông tin để biết tên miền mua từ đâu Có những nhà cung cấp lớn như ( Pavietnam, Mắt Bão, Nhân Hòa )
  2. Thông tin quản trị Hosting – Máy chủ là nơi dữ liệu được đưa lên ( congty.com:2083 – congty.com:2222 )
  3. Thông tin quản trị web hay còn gọi là admin web là quản lý bài đăng của web đó ( Ví dụ: congy.com/admin )
  4. Thông tin quản trị email server – quản lý mail ( mail.congty.com )

thiết kế website văn phòng phẩm

 

0935 748 672