Quy trình chuyển hosting – máy chủ

Khách hàng muốn chuyển máy chủ cần cung cấp thông tin sau:

  • Thông Tin Quản Trị Tên Miền – Ví dụ Mua ở Mắt Bão, Pa Việt nam … / Hoặc đổi địa chỉ IP sang IP hosting mới
  • Thông Tin Quản Trị Hosting Cũ

Bộ phận kĩ thuật của Vinatech sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu về hosting mới và hoạt động bình thường như cũ

0935 748 672