Quảng Cáo Facebook

Quảng Cáo Facebook

2.800.000

Ngân Sách Quảng Cáo < 15 triệu / 1 tháng : Tiền Công Chạy : 2.800.000

Ngân Sách Quảng Cáo > 15 triệu / 1 tháng : Tiền Công Chạy: 20%

Mô tả

Lý do facebook trở thành nền tảng Marketing Tối ưu hóa chi phí – tối đa hóa doanh thu

Trên 60 triệu người sử dụng Facebook
Hiện tại ở Việt Nam, đang có hơn 60 triệu người dùng Facebook, chiếm hơn 2/3 dân số cả nước.

70 % lướt Facebook thường xuyên
Hiện tại, với nội dung ngày càng phong phú chúng ta có xu hướng online facebook ngày càng nhiều.

300 phút sử dụng mỗi ngày
Theo thống kê trung bình mỗi người dùng ít nhất 2h để truy cập facebook, đây là con số mà chúng tôi còn nói giảm nói tránh.

80% độ tuổi
Công nghệ ngày càng phát triển, việc truy cập facebook cũng trở nên đơn giản hơn, chính vì vậy càng ngày càng có nhiều độ tuổi sử dụng facebook, điều này vô cùng thuật lợi cho việc quảng cáo bán sản phẩm.