Tài Khoản Giám Đốc

Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : 0371000401351

Tài Khoản Kế Toán

Ngân Hàng Techcombank
– Tên: LÊ THỊ PHƯƠNG LANG
– STK : 19072535627012

Ngân Hàng LioBank
– Tên: LÊ THỊ PHƯƠNG LANG
– STK : 0911980505

 

Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ THỊ PHƯƠNG LANG
– STK : 1023729545

Thanh Toán Momo

Momo: 0935 748 672

 

Thanh Toán Xuất Hoá Đơn Công Ty

Tài Khoản Xuất Hóa Đơn :

Ngân Hàng Quân Đội – Chi nhánh Đông Sài Gòn
– Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VINATECH
– STK : 2801100821001

 

Đối Tác Thanh Toán Trực Tuyến :

NgânLượng.vn

Công ty Cổ phần CTG thanh toán Ngân Lượng.

Giấy Phép cung ứng dịch vụ Trung gian Thanh toán số 22/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Trả lời