Tài Khoản Kế Toán ( Đơn Hàng Dưới 200 . 000 VNĐ )  :

Ngân Hàng Á Châu – ACB – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK: 179935619

Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : 0371 000 401 351

 

Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ THỊ PHƯƠNG LANG
– STK : 1023729545


Ngân Hàng Bản Việt – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : 8007041119966

Ngân Hàng Techcombank – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : 19038218201014

Ngân Hàng Quân Đội – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : 0935748672

Ngân Hàng Vietin Bank – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : LEDANGVINH ( Hoặc: 103876550979 )

Ngân Hàng OCB – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : 0935748672

 

Tài Khoản Xuất Hóa Đơn :

Ngân Hàng Quân Đội – Chi nhánh Đông Sài Gòn
– Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VINATECH
– STK : 2801100821001

 

Đối Tác Thanh Toán Trực Tuyến :

NgânLượng.vn

Công ty Cổ phần CTG thanh toán Ngân Lượng.

Giấy Phép cung ứng dịch vụ Trung gian Thanh toán số 22/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Trả lời