page-header

Thông Tin Thanh Toán

Tài Khoản Kế Toán :

Ngân Hàng Á Châu – ACB – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK: 1799 35619

Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : 0371 000 401 351

Ngân Hàng VP-Bank- Chi nhánh TP.HCM
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH
– STK : 1000 16435

Tài Khoản Xuất Hóa Đơn :

Ngân Hàng Quân Đội – Chi nhánh Đông Sài Gòn
– Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VINATECH
– STK : 2801100821001

– SĐT: 0935 748 672
– Tên: LÊ ĐĂNG VINH