Cách tạo nút gọi trong wordpress và web PHP

Mã Code Nút Gọi:

Bạn chỉ cần copy đoạn mã này vào File Footer của WordPress hoặc mã nguồn PHP

  • Bước 1: Chọn Sửa Giao Diện
  • Bước 2: Chọn Sửa Footer.php
  • Bước 3: Dán toàn bộ đoạn mã bên dưới vào
  • Muốn sửa số điện thoại và link facebook chỉ cần thay sau dấu … bằng thông tin của bạn
<style>.float-contact {position: fixed;bottom: 10px;left:10px;z-index: 99999;} .chat-zalo, .chat-face, 
.hotline{width: 50px;display: block;margin: 10px 5px;}
.chat-zalo a>img, .chat-face a>img, .hotline a>img{width: 50px;}
@media (max-width: 549px){.float-contact{display:block;}}</style>
<div class="float-contact"><div class="chat-zalo"><a href="http://m.me/...">
<img src="https://i.ibb.co/M5tS93f/fb.png"/></a></div>
<div class="chat-zalo"><a href="https://zalo.me/...">
<img src="https://i.ibb.co/86R8Zxg/zalo.png"/></a></div>
<div class="hotline"><a href="tel:..."><img src="https://i.ibb.co/1qG83hj/call.png"/></a></div></div>

0935 748 672